top of page

Acești termeni și condiții (Acord) stabilesc termenii generali și condițiile de utilizare a site-ului www.onlineexperiences.ro (Site sau Serviciu), precum și a oricăror produse sau servicii conexe acestuia (Servicii). Business Preview SRL cu sediul social in Strada Delinești, Nr. 4, Sector 6, București, Romania, cod postal: 062088, telefon (+40) 723 937 779 este proprietarul site-ului www.onlineexperiences.ro.

Acest Acord constituie legătura legală dintre dvs. (Utilizator, dvs. sau al dvs.) și Business Preview SRL ("Business Preview SRL”, "Operator", noi, al nostru). Prin accesarea și utilizarea acestui Site, confirmați că ați citit, înțeles și că sunteți de acord cu termenii prezentului Acord. În cazul în care agreați acest Acord în numele unei companii sau al altei persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate de prezentul Acord, caz în care termenii Utilizator, Dvs. sau Al dvs. se vor referi la o astfel de entitate. În cazul în care nu dețineți de o astfel de autoritate sau în cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prezentului Acord, nu trebuie să acceptați acești termeni și, prin urmare, nu puteți utiliza Siteul și Serviciile acestuia. Recunoașteți că prezentul acord este un contract între dvs. și Business Preview SRL, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea site-ului și a serviciilor de către dvs.

 

Conturi și calitatea de membru

 

Pentru a putea utiliza Siteul și Serviciile sale trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani. Prin utilizarea Site-ului și a Serviciilor și prin acceptarea acestui Acord, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani. Dacă vă creați un cont pe site, sunteți responsabil de menținerea securității acestuia și pe deplin răspunzător de toate activitățile derulate în cadrul contului și de orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Este posibil ca noi, dar nu este obligatoriu, să monitorizăm și revizuim noile conturi înainte de a vă conecta și de a începe să utilizați Serviciile noastre. Furnizarea de informații false, de orice fel, poate conduce la blocarea contului dvs. În cazul utilizării neautorizate a contului dvs., trebuie să ne anunțați imediat, la fel și în cazul oricăror tipuri de încălcare a securității acestuia. Nu vom fi răspunzători de orice acte sau omisiuni făcute de dvs., incluzând orice pagube apărute ca rezultat al unor astfel de acte sau omisiuni. Putem suspenda, dezactiva sau șterge contul dvs. (sau orice parte a acestuia) dacă stabilim că ați încălcat orice prevedere a prezentului Acord sau dacă reputați noastră tinde să fie afectată de conținutul sau comportamentul dvs. în cazul în care ștergem contul dvs. din motivele enunțate mai sus, este posibil să nu vă mai puteți înregistra pe Siteul nostru pentru a utiliza Serviciile acestuia. De asemenea, pentru a bloca înregistrarea ulterioară, este posibil să vă blocăm adresa de e-mail și adresa de protocol. 

 

Facturare și plăți

 

Veți plăti toate comisioanele sau taxele în contul dvs. în conformitate cu taxele existente și condițiile de facturare în vigoare la momentul scadenței. Dacă, după părerea noastră, achiziția dvs. constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a actului de identitate valabil și, eventual, o copie a unui extras bancar recent pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele și prețurile produselor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă plasată la noi. Putem, la propria noastră discreție, să limităm sau să anulăm cantitățile achiziționate de persoană, per gospodărie sau comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont de client, același card de credit și / sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și / sau de expediere. În cazul în care modificăm sau anulăm o comandă, putem încerca să vă anunțăm contactând adresa de e-mail și / sau adresa de facturare / numărul de telefon furnizate în momentul efectuării comenzii.

 

Plăți efectuate de către utilizatori

 

Toate plățile efectuate de utilizatori la experiențele publicate pe Site vor fi efectuate prin intermediul aplicațiilor Site-ului. Site-ul poate colabora cu parteneri terți în vederea procesării tranzacțiilor efectuate online prin intermediul său.

 

Restituirea sumelor achitate

 

Dacă un utilizator solicită restituirea sumei achitate pe Site, această solicitare va fi procesată de Site. Prin urmare, utilizatorii aflați într-o astfel de situație sunt rugați să contacteze Site-ul.

Solicitarea de restituire a sumei achitate pe Site pentru o experiență se poate face doar cu minim 48 de ore înainte ca aceasta să aibă loc. În cazul solicitărilor de restituire la care experiența achiziționată a inclus livrarea de produse, restituirea sumei achitate se face numai după returnarea produselor, pe cheltuiala utilizatorului și pe aceeași adresă de la care a primit produsele respective. Sume finală returnată de către Site depinde de starea fizică în care se află produsele astfel returnate.

 

Acuratețea informațiilor

 

Ocazional pot exista informații pe Site care să conțină erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de descrierea produselor, prețuri, disponibilitate, promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta în orice moment, orice erori, inexactități sau omisiuni, de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi, dacă orice informație de pe Site sau despre Servicii este inexactă, fără o notificare prealabilă (inclusiv după ce ați trimis comanda dvs.). Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor de pe Site, inclusiv, fără limitare, informațiile privind prețurile, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege. Modificarea sau actualizarea unei date, informații de pe Site nu indică faptul că toate informațiile de pe Site sau Serviciile au fost modificate sau actualizate.

 

Servicii terță parte

 

Dacă decideți să activați, să accesați sau să utilizați servicii terțe, vă rugăm să țineți cont de faptul că accesul și utilizarea acestor alte servicii sunt guvernate exclusiv de termenii și condițiile acestor alte servicii, iar noi nu susținem și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice aspect al altor servicii, inclusiv, dar fără limitare, pentru conținutul acestora sau modul în care sunt gestionate datele (inclusiv datele dvs.) sau orice interacțiune între dvs. și furnizorul acestor alte servicii. Renunțați irevocabil la orice pretenție împotriva Business Preview SRL cu privire la astfel de alte servicii. Business Preview SRL nu este răspunzător pentru daunele sau pierderile cauzate sau presupus a fi cauzate de sau în legătură cu activarea, accesul sau utilizarea oricăror astfel de servicii sau dependența dvs. de practicile de confidențialitate, procesele de securitate a datelor sau alte politici ale altor Servicii. Este posibil să vi se solicite să vă înregistrați sau să vă conectați la astfel de alte servicii pe platformele respective. Prin activarea oricăror alte servicii, autorizați în mod expres Business Preview SRL să vă dezvăluie datele, după cum este necesar, pentru a facilita utilizarea sau activarea acestui alt serviciu.

 

Garanție de funcționare

 

Oferim o garanție a timpului de funcționare a Serviciului de 99% din timpul disponibil pe lună. Garanția privind durata de funcționare a Serviciului nu se aplică întreruperilor cauzate de: (1) întreținerea programată periodică sau reparațiile pe care le putem întreprinde din când în când; (2) întreruperile cauzate de dvs. sau de activitățile dvs.; (3) întreruperi care nu afectează funcționalitatea de bază a Serviciului; (4) cauze dincolo de controlul nostru sau care nu sunt în mod rezonabil previzibile; și (5) întreruperi legate de fiabilitatea anumitor medii de programare.

 

Reclama 

 

În timpul utilizării Site-ului și a Serviciilor de către dvs., puteți coresponda sau participa la promoții ale agenților de publicitate sau sponsorilor , care își prezintă produsele și serviciile prin intermediul Site-ului sau Serviciilor noastre. Orice astfel de activitate, precum și orice termeni, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu o astfel de activitate, are loc exclusiv între dvs. și parte terță. Nu vom avea nicio răspundere, obligație sau responsabilitate pentru o astfel de corespondență, cumpărare sau promovare între dvs. și o astfel de parte terță.

 

Linkuri către alte resurse

 

Deși Site-ul și Serviciile pot face legătura cu alte resurse (cum ar fi alte site-uri, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare sau afiliere cu orice resursă legată, cu excepția cazului în care este specificat în mod clar aici. Unele dintre linkurile de pe site pot fi „linkuri de afiliere”. Aceasta înseamnă că, dacă faceți clic pe link și cumpărați un articol, Business Preview SRL va primi un comision afiliat. Nu suntem responsabili și nu garantăm ofertele nici unei companii sau persoane fizice, nici conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor părți terțe. Ar trebui să examinați cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse accesate printr-un link de pe Site. Conectarea la orice alte resurse din afara Site-ului este pe propriul  dvs. risc.

 

Utilizări interzise

 

În plus față de ceilalți termeni stabiliți în Acord, vi se interzice utilizarea Site-ului și a Serviciilor sau a conținutului: (a) în orice scop ilegal; (b) la solicitarea altora de a efectua sau participa la orice acte ilegale; (c) pentru a încălca orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, provinciale sau de stat; (d) cu scopul de a încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) cu scopul de a hărțui, abuza, insulta, răni, defăima, calomnia, denigra, intimida sau discrimina în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate; (f) cu scopul de a transmite informații false sau înșelătoare; (g) cu scopul de a uploada sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea Site-ului și a Serviciilor, a produselor și serviciilor terților sau a internetului; (h) cu scopul de la spam, phish, pharm, crawl etc; (i) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (j) cu scopul să interfereze sau să ocolească caracteristicile de securitate ale Site-ului și ale Serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau ale internetului. Ne rezervăm dreptul de a bloca utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

 

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau echitate în sau în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene sau modele, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în judecată pentru răspândire, drepturi asupra invențiilor, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, înregistrate sau neînregistrate și incluzând toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturi de a solicita prioritate și toate drepturile sau formele similare sau echivalente protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor subzista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de Business Preview SRL sau de terți și toate drepturile, titlurile și interesele asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne numai la Business Preview SRL. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu Site-ul și Serviciile, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Business Preview SRL sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu Site-ul și Servicii pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență pentru reproducerea sau utilizarea în alt mod a oricăror mărci comerciale ale Business Preview SRL sau ale terților.

 

Limitarea răspunderii

 

Business Preview SRL nu este răspunzător de eventualele întreruperi ale Serviciului din cauza mentenanței, a actualizărilor de sistem, a întreruperilor furnizării Serviciului de internet sau a oricăror altor factori care depășesc controlul nostru. Business Preview SRL nu este răspunzător pentru niciuna dintre daunele astfel provocate sau pentru pierderi financiare sau oportunități de afaceri, chiar dacă Business Preview SRL a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. 

Business Preview SRL nu este răspunzător de orice pierdere de profit (indiferent dacă a avut loc direct sau indirect), potențială afacere sau formă de venituri, date sau reputație. Business Preview SRL își declină orice răspundere pentru actele, omisiunile și comportamentul oricăror utilizatori terți, utilizatori, agenți de publicitate și / sau sponsori de pe Site, în legătură cu Serviciile sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului. Business Preview SRL nu este responsabil pentru produsele, Serviciile, acțiunile sau eșecul experiențelor furnizate de terți, interpreți, promotori sau alte părți terțe. 

 

Despăgubiri

 

Sunteți de acord să despăgubiți Business Preview SRL, precum și afiliații, directorii, angajații, agenții, furnizorii în cazul oricăror răspunderi, pierderi, pagube sau costuri suportate în legătură sau care decurg din din orice acuzație, revendicare, acțiune, dispută sau cerere formulată de o terță parte ca rezultat al Conținutului furnizat de dvs.

 

Separabilitate

 

Toate drepturile și restricțiile conținute în prezentul acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nici o lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă acest acord ilegal, invalid sau inexecutabil. În cazul în care o dispoziție sau o parte a oricărei dispoziții a prezentului acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță, părțile intenționează ca dispozițiile sau porțiunile rămase să constituie acordul lor cu privire la obiectul prezentului document, precum și toate aceste dispoziții rămase sau porțiuni ale acestora vor rămâne în vigoare și efect.

 

Soluționarea litigiilor

 

Orice litigiu decurgand sau in legatura cu prezentul Acord și orice dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile de fond și procedurale ale României. Competența exclusivă și locul de desfășurare a disputelor legate de subiectul prezentului document vor fi instanțele din România și vă supuneți acestor instanțe. Prin prezenta renunțați la orice drept pentru un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului acord.

 

Cesiune 

 

Nu aveți dreptul să atribuiți, să revindeți, să sub-licențați sau să transferați sau să delegați vreunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. prezentate, în totalitate sau parțial, fără acordul nostru scris în prealabil, care acord va fi la propria noastră discreție și fără obligație; în caz contrar, orice astfel de cesiune va fi nulă. Suntem liberi să cedăm oricare dintre drepturile sau obligațiile prezentate, în totalitate sau parțial, oricărei terțe părți ca parte a vânzării tuturor activelor sau a stocurilor sau ca parte a unei fuziuni.

 

Amendamente și modificări

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând acest Acord sau termenii acestuia referitori la Site și Serviciile aestuia, cu efect după publicarea unei versiuni actualizate a Acordului pe Site. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea continuă a Site-ului și a Serviciilor după astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. cu privire la modificările efectuate.

 

Acceptarea acestor termeni

 

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul și Serviciile acestuia.

 

Contact 

 

Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre acest Acord sau doriți să ne contactați cu privire la orice problemă legată de acesta, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact.

 

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 18 martie 2021.

bottom of page